Απίστευτο κι όμως αληθινό: ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, στο οποίο οι οπαδοί του είδαν την Αστυνομία να ρίχνει δακρυγόνα στην εξέδρα!

Αναλυτικά:

«Αρ. Απόφ. 5/12-1-2023ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έντεκα προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 145/25-8-2022, 157/8-9-2022, 168/16-9-2022, 177/30-9-2022, 196/14-10-2022, 206/21-10-2022, 216/27-10-2022, 225/4-11-2022, 241/11-11-2022, 255/18-11-2022 και 284/30-12-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2α πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξειςσε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 145/25-8-2022, 157/8-9-2022, 168/16-9-2022, 206/21-10-2022, 216/27-10-2022, 225/4-11-2022, 241/11-11-2022 και 284/30-12-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και

γ) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 2β πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 3-1-2023 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)».

Όλα Πράσινα.